de en si

Sikerekben gazdag, tevékeny új évet kívánunk a kórus minden tagjának, és minden látogatónknak.

Bemutatkozás 

A Szentgotthárd Énekegyesület 1989-ben alakult, és mint kulturális értékekkel foglalkozó közhasznú egyesület, feladatának tekinti a városban működő énekeskultúrát művelő csoportok segítését támogatását hazai és nemzetközi hangversenyeken, dalostalálkozókon, baráti városok kórusrendezvényein, továbbá a kórushagyományok ápolását, közös dalkincsünk értékeinek megőrzését és gyarapítását.

A kóruskultúra jelenléte Szentgotthárdon a helytörténeti leírásokban 1873 óta követhető nyomon. „A komoly taglétszámú dalárda volt az előkészítője, magvetője annak a magas ének-zenei kultúrának, amely a múlt század végétől folyamatosan jellemzője a Szentgotthárd műkedvelő művészeti életének” - olvasható a Szentgotthárd helytörténeti tanulmány 669-671. oldalán.

A városunk 135 éves kórushagyományát ma a Szentgotthárdi Vegyeskar képviseli, élete szorosan összefűződik egyesületünkkel, fő támogatói és programjainak szervezői vagyunk. A jelenleg 40 taggal működő vegyeskar, méltó utódként képviseli az énekeskultúrát a városban és városon kívül.

Az énekkar az alakulástól napjainkig több átszervezésen esett át, viszont ez évben fontos évfordulóhoz érkeztünk. 10 éve működünk a jelenlegi formában, 10 éve jött létre két énekkar egyesülésével a Szentgotthárdi Vegyeskar. Az elmúlt 10 évet komoly munka, rendkívül eseménydús kórusélet jellemezte. (http://vegyeskarsztg.mlap.hu)

Az elmúlt években a legfontosabb célunk volt, hogy tovább folytassuk a hagyományosan évről évre visszatérő programjainkat, továbbá újabb rendezvényeket szervezzünk. A határon túli civil szervezetekkel való kapcsolat felvételével célunk, hogy közös rendezvények keretében őrizzük nemzeti kultúránk kincseit és ismerjük meg más népek dalait.

Egyesületünk programjait tagdíjakból és pályázatok útján nyert támogatásból finanszírozza. Tevékenységünket nagyban segítette, hogy 2005-2006-2007 években sikerrel pályáztunk az NCA szakmai pályázatain. A támogatásból finanszíroztuk vendégeink ellátását, utazási, szállás költségeinket.

Eredményeinket annak a szorgalmas, kitartó munkának köszönhetjük, melynek tagságunk volt a részvevője és részese. Továbbá annak a szakmai munkának, amelyet Zleovszki Julianna kórusvezetőnk végzett az elmúlt 10 évben. A munkát a város is elismerte 2007-ben a Szentgotthárd Város Közművelődéséért díjat Zleovszki Juliannának adományozták, elsősorban a kóruskultúra terén végzett kimagasló munkájáért.

2008. év folyamán tovább szeretnénk bővíteni kapcsolatainkat a határon túli magyar civil szervezetekkel, baráti találkozók, közös rendezvények keretében ismeretséget kötni és közös programokat szervezni.

www.szentgotthard.hu